PLEN

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA 
GOSPODARKA – ETYKA – ŚRODOWISKO
 

Toruń, 13-15 kwietnia 2014 roku 

Rada Programowo-Naukowa: 
Prof. dr hab. Leszek Dziawgo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Przewodniczący Rady)
Prof. dr hab. Grażyna Borys, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Tadeusz Borys, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Danuta Dziawgo, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
Prof. dr. Ing. Olga Hasprová, Technická univerzita v Liberci, Czech Republic
Prof. dr. Juan-Antonio Mondéjar-Jiménez, Universidad de Castilla-La Mancha, Spain
Prof. dr hab. Leszek Patrzałek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. dr. Adalmiro Pereira, Politécnico do Porto, Portugal
Prof. dr. Sandra Isabel Gonçalves da Saúde, Instituto Politécnico de Beja, Portugal
Prof. dr hab. Sławomir Sojak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Komitet Organizacyjny:
Prof. dr hab. Leszek Dziawgo (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego)
Prof. dr hab. Danuta Dziawgo
Dr Dorota Krupa (Koordynator Komitetu Organizacyjnego)
Dr Michał Buszko
Dr Michał Polasik
Dr Damian Walczak
Mgr Janusz Kunkowski
Mgr Agnieszka Żołądkiewicz 
Mgr Marcelina Więckowska
Dr Agnieszka Huterska
Dr Robert Huterski
Dr Dariusz Piotrowski 
Dr Ewa Dziawgo
Dr Ewa Chojnacka   

 

PROGRAM KONFERENCJI

Niedziela, 13 kwietnia 2014
14.00-17.00 rejestracja uczestników konferencji, 
zakwaterowanie w hotelu Mercure, ul.Kraszewskiego 1/3
17.00-19.00 spotkanie w sprawie Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, hotel Mercure
19.00-21.00 kolacja, hotel Mercure
21.00-23.00 Dylematy Zrównoważonego Rozwoju, hotel Mercure
Poniedziałek, 14 kwietnia 2014
7.00-8.45 śniadanie, hotel Mercure
9.00-10.00

OFICJALNE OTWARCIE KONFERENCJI,

Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, ul. Wały gen. Sikorskiego 13 (sala kinowa)
- prof. dr hab. Leszek Dziawgo, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji 
prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
- wystąpienie: prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przewodniczący Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk 
- wystąpienie: prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego

10.00-12.30 posiedzenie Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, Centrum Sztuki Współczesnej, sala kinowa
10.00-11.00

SESJA POSTEROWA I
Centrum Sztuki Współczesnej

 

- dr Robert SkikiewiczBariery w działalności instytucji finansowych na tle zmian sytuacji gospodarczej Polski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr Justyna Zabawa: Zarządzanie kapitałem ludzkim we współczesnych bankach w kontekście ekologicznej odpowiedzialności tych instytucji, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

- dr Joanna Błach: Zastosowanie modelu DuPonta w kontekście zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie - możliwości wykorzystania w praktyce polskich przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

mgr Marta Mazurowska: Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr Joanna Zuchewicz: Sprawozdawczość jednostki społecznie odpowiedzialnej za swoje dokonania, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

- dr inż. Tomasz Kondraszuk: Zadania i cele rachunkowości rolniczej w procesie zrównoważonego rozwoju gospodarstw wiejskich, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

dr Arleta Szadziewska: Prezentowanie informacji na temat społecznej odpowiedzialności w sprawozdawczości zewnętrznej przedsiębiorstw, Uniwersytet Gdański,

dr Ewa Spigarska: Różnorodność metod ustalania opłaty za odpady i zasad segregacji odpadów na przykładzie miast wojewódzkich jako jeden z problemów systemu gospodarowania odpadami, Uniwersytet Gdański

mgr inż. Ewa Bielas: Skutki kształtowania systemu transportowego miasta zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

- dr Agnieszka Łukasiewicz-KamińskaWaluta wirtualna – moda, czy pieniądz przyszłości, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr Michał Polasik, mgr Anna Piotrowska: Transakcyjne wykluczenie finansowe w Polsce w świetle badań empirycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Dariusz Piotrowski: Wartości islamu a koncepcja zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

mgr Adriana Przybyszewska: Determinanty przedsiębiorczości kobiet na przykładzie wybranych krajów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

mgr Marta Musiał: Dylematy zarządzania finansami osobistymi w kontekście koncepcji solidarności międzypokoleniowej, Uniwersytet Szczeciński

dr Jolanta Rubik: Zarządzanie kosztami pracy a koncepcja zrównoważonego rozwoju, Politechnika Częstochowska
11.00-11.30 przerwa kawowa
11.30-12.30

SESJA POSTEROWA II 
Centrum Sztuki Współczesnej

 

dr Magdalena Ligus: Zrównoważony rozwój systemu elektroenergetycznego Polski – analiza opłacalności i możliwości rozwoju energetyki odnawialnej,Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr Renata Biadacz: Analiza wykorzystania alternatywnego źródła energii do wytworzenia ciepłej wody użytkowej, Politechnika Częstochowska

- mgr Marcelina WięckowskaInwestorzy instytucjonalni na rynku inwestycji w energię odnawialną, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

- dr Beata Domańska-Szaruga: The competitiveness of the cooperative banks as local community partners, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

- dr Joanna Stawska: The importance of policy mix for investment activities of enterprises in the context of sustainable development, Uniwersytet Łódzki

- dr Michał Ptak: Environmental levies levied on power plants, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

- dr Małgorzata Solarz: Consumer protection vs. financial exclusion as a result of incorrect everyday financial risk management, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

- dr Robert Kurek: The efficiency of public insurance supervision vs. Pareto efficiency, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

- dr Monika Foltyn-Zarychta: The concept of time-declining discount rate in the appraisal of public projects with long-term effects, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

- dr Anna Pyka: Business-to-business platforms as a part of e-commerce - possibilities of practical use by Polish enterprises, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

- dr Eleonora Ratowska-Dziobiak: Development of the direct channel on the Polish insurance market, Uniwersytet Łódzki

ks. dr Stanisław Adamiakdr Damian Walczak: Catholic social teaching, sustainable development and social solidarism in the context of social security, Pontifical Gregorian University, Nicolaus Copernicus University in Toruń

- dr Ewa Dziawgo: Real options in the assessment of the company’s pro-ecological investments, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

- dr Michał Moszyński, mgr Marcelina Więckowska: Evolution of ecological financial market from the perspective of institutional economics, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
12.30-14.00  uroczysty obiad, hotel Mercure
14.30-16.00

SESJA PLENARNA  I, hotel Mercure
prowadzący: prof. dr hab. Jerzy Nowakowski, Szkoła Główna Handlowa


dr hab. prof. SGH Jan KoleśnikRola państwa w zrównoważonym rozwoju systemu bankowego, Narodowy Bank Polski 
prof. dr hab. Aldona Kamela-SowińskaFinansyzacja gospodarki wyzwaniem dla rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Anna KarmańskaImperatyw zrównoważonego rozwoju i integracji sprawozdań,  Szkoła Główna Handlowa
dr hab.  prof. US Piotr SzczypaWspółczesne wyzwania rachunkowości przedsiębiorstw w gospodarce  zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Edward NowakUjawnianie informacji dotyczących rozwoju przedsiębiorstwa w sprawozdaniu z działalności, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. prof. SGH Ewa Barbara HellichEtyczny wymiar rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

16.00-16.30 przerwa kawowa
16.30-18.00

SESJA PLENARNA II (w języku angielskim), hotel Mercure

prowadzący: prof. dr hab. Monika Marcinkowska, Uniwersytet Łódzki

 

prof. Darek KlonowskiGovernment assistance programs and liquidity gaps for small and medium-sized enterprises in Poland, Brandon University (Canada)

prof. Gerard Olivar TostModeling Sustainable Development for Decision taking, Universidad Nacional de Colombia (Colombia)

prof. Sandra Isabel Gonçalves da Saúde: The impact of Higher Education on Socioeconomic Development: the case study of the Polytechnic Institute of Beja, Portugal,Polytechnic Institute of Beja (Portugal)

prof. Angel Peiro Signes: Environmental proactive orientation of firms and economic performance,  do they make a good couple?, Universitat Politecnica de Valencia (Spain)

dr Adalmiro Alvaro Malheiro de Castro Andrade Pereira:Credit Risk Measures - A case of renewable energy companies, Politecnico do Porto (Portugal)

prof. Dirk Kiesewetter: Minimizing your tax burden - a question of ethics or incentives?, Universität Würzburg (Germany)

prof. Shavkat Bashmanovich Mallaev: Tashkent Finacial Institute (Uzbekistan)
19.00-01:00 kolacja (Restauracja Jan Olbracht, ul. Szczytna 15)
Wtorek, 15 kwietnia 2014
7.30-9.00 śniadanie, hotel Mercure
9.00-11.00

SESJE PANELOWE, hotel Mercure

 

panel A – finanse

prowadzący: prof. dr hab. Grażyna Anna Borys 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiudr hab. prof. UŁ Piotr Stanisław UrbanekStandardy etyczne polityki wynagradzania kadry kierowniczej w bankach w okresie kryzysu finansowego – próba oceny, Uniwersytet Łódzki

dr hab. prof. UG Jerzy Piotr Gwizdała: Rola Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie w finansowaniu inwestycji w obszarze ochrony atmosfery, Uniwersytet Gdański

dr hab. prof. UŁ Joanna Działo: Instytucje fiskalne a standardy etyczne w polityce fiskalnej, Uniwersytet Łódzki

- dr Beata Skubiak: Wpływ kryzysu finansowego i gospodarczego na rozwój zrównoważony, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji społecznych, Uniwersytet Szczeciński

dr Maria Magdalena GolecZrównoważony rozwój spółdzielni kredytowych w Polsce w oparciu o zasadę lokalności, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

mgr Tomasz MurawskiOcena działań społecznej odpowiedzialności biznesu – przegląd wybranych metod, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

mgr Monika Pettersen – SobczykModele biznesowe banków w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Szczeciński

 

panel B – rachunkowość

prowadzący: prof. dr hab. Sławomir Sojak 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 

- dr hab. prof. US Barbara Kryk: Rachunkowość zarządcza ukierunkowana na ochronę środowiska jako przejaw społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński

- dr Joanna AntczakRachunkowość i sprawozdawczość środowiskowa, Akademia Finansów i Biznesu Vistula

- mgr Anna Nowak: Problemy pomiaru społecznej odpowiedzialności biznesu, Uniwersytet Szczeciński

- dr Anna Wildowicz-Giegiel: Wyzwania sprawozdawczości finansowej związane z raportowaniem o kapitale intelektualnym i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, Uniwersytet w Białymstoku

dr Joanna KogutEtyka w rachunkowości a jakość sprawozdań finansowych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

- dr Jolanta Wiśniewska: Etyka w rachunkowości jako niezbędny element zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

- dr Renata Dyląg, mgr Ewelina Puchalska: Wytyczne GRI w praktyce raportowania społecznego w Polsce, Akademia Leona Koźmińskiego

 

panel C (w języku angielskim)

prowadzący: prof. dr hab. Beata Filipiak 
Uniwersytet Szczeciński

 

dr Bartosz BartniczakState aid as a tool encouraging production of energy from renewable sources, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

dr Tomasz Kopyściański, dr Tomasz RólczyńskiApplication of statistical methods in the diagnosis of environmental conditions of development of Lower Silesian voivodship in years 2006-2012, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

dr Marcin KalinowskiStock Exchanges Sustainability Support Assessment, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

dr Lech Kurkliński, prof. dr hab. Stanisław KasiewiczProblems of regulations for SME in Poland - institutional and cultural context, Warszawski Instytut Bankowości

dr Bogna Janik: Market and non-market factors influencing the development of green energy producers, Wyższa Szkoła Bankowa

 

11.00-11.15 zakończenie konferencji
11.30-12.30 obiad, hotel Mercure
13.00 wykwaterowanie uczestników konferencji

 

Program - konferencja UMK