PLEN

Periodyk naukowy Copernican Journal of Finance & Accounting wydawany na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika służy rozwojowi dyscypliny nauki „Finanse” i stanowi profesjonalne forum prezentacji i analiz opracowań naukowych z zakresu finansów i rachunkowości w wymiarze międzynarodowym.

 

Pismo przeznaczone jest dla środowiska zarówno teoretyków, jak i tych praktyków, którzy podjęli wyzwanie zdobywania stopni naukowych w dyscyplinie „Finanse”.

 

Przedstawiciele tak szeroko zdefiniowanego środowiska naukowego są twórcami i odbiorcami treści publikowanych w CJF&A. W utrzymaniu wysokiej jakości publikowanych opracowań wspierają nas uznane osoby w Radzie Naukowej i Zespole Recenzentów, którym dziękujemy za zaangażowanie w tak ważne dzieło.

 

Jesteśmy przekonani, iż „Kopernikański Duch Nauki” będzie nam towarzyszył w szerzeniu i pogłębianiu wiedzy. Pamiętamy też, iż nasz Wielki Patron – Mikołaj Kopernik był nie tylko światowej sławy astronomem, który dokonał przełomu w nauce, ale także ekonomistą, który sformułował prawo znane dzisiaj jako prawo Kopernika-Greshama. To zobowiązuje nas wszystkich.

 

Redaktor Naczelny
Prof. zw. dr hab. Leszek Dziawgo

Redaktor Prowadzący
dr Dorota Krupa

Zastępcy Redaktora Prowadzącego
dr Ewa Chojnacka
mgr Agnieszka Żołądkiewicz

 

 

Profesjonalne forum prezentacji i analiz opracowań naukowych z zakresu finansów i rachunkowości w wymiarze międzynarodowym.

  
   Czasopismo uzyskało 4 punkty na liście czasopism naukowych podanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2013 r.


  Deklaracja wersji pierwotnej: wersją pierwotną czasopisma Copernican Journal of Finance & Accounting jest wersja elektroniczna.
e-ISSN 2300-3065
p-ISSN 2300-1240

Aktualny numer (wersja elektroniczna)
Aktualny numer (wersja papierowa)

Archiwalne numery >>>

Rada Naukowa >>>
Recenzenci >>>
Kontakt >>>

Przesyłanie tekstów i wytyczne dla autorów >>>