PLEN

Koła naukowe

Koła Naukowe działające przy Katedrze Zarządzania Finansami:

Koło Naukowe Forum e-Biznesu
www.knfeb.econ.uni.torun.pl

Koło Naukowe Ubezpieczeń i Doradztwa Finansowego
www.knuidf.econ.umk.pl

Studenckie Koło Giełdowe
www.skg.umk.pl

Studenckie Koło Naukowe Bankowości
www.facebook.com/SknBankowosciUMK