PLEN

Konferencja 2008Konferencja Katedr Finansów 2008

 

Współczesne Finanse

Stan i perspektywy

10-12 września 2008 roku, ToruńW dniach 10-12 września 2008 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się ogólnopolska konferencja katedr finansowych. Organizatorem konferencji była Katedra Zarządzania Finansami WNEiZ, kierowana przez prof. Leszka Dziawgo.
Partnerami konferencji byli: Narodowy Bank Polski oraz Związek Banków Polskich. Patronat nad konferencją objął Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. Obrady otworzył JM Rektor prof. Andrzej Radzimiński. Uczestników powitał także Dziekan WNEiZ prof. Józef Stawicki.

 

Przedmiotem konferencji były najbardziej aktualne zjawiska i procesy zachodzące we współczesnych finansach oraz perspektywy rozwoju, zarówno rynków finansowych, jak i nauk o finansach. Obrady, podczas których wygłoszono 85 referatów, odbywały się w ramach sesji plenarnych oraz sesji panelowych w ramach pięciu grup tematycznych: bankowość, finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw, rynek finansowy, ubezpieczenia.

 

W konferencji wzięło udział blisko 350 uczestników – w tym ponad 100 profesorów i doktorów habilitowanych – z 38 ośrodków naukowych w Polsce. W obradach uczestniczyło około 50 kierowników katedr finansowych z całego kraju.
W konferencji uczestniczyli m.in. prof. Stanisław Owsiak, prof. Andrzej Sławiński, prof. Jan Czekaj (członkowie Rady Polityki Pieniężnej, Narodowy Bank Polski), Krzysztof Pietraszkiewicz (Prezes Związku Banków Polskich), prof. Leszek Pawłowicz (Przewodniczący Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie), prof. Małgorzata Zaleska (Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego), dr Ewa Kiedrowicz (Dyrektor Oddziału NBP w Bydgoszczy), prof. Andrzej Gospodarowicz (Przewodniczący Komitetu Nauk o Finansach PAN), prof. Krzysztof Jajuga (Przewodniczący Sekcji Ekonomicznej Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów).

 

W trakcie trwania konferencji odbyła się ponadto w Dworze Artusa ceremonia wręczenia nagrody przyznanej przez Komitet Nauk o Finansach PAN. Laureatką została prof. Wiesława Przybylska-Kapuścińska z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Konferencja była także okazją do odbycia wyjazdowego posiedzenia Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, a także walnego zebrania Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości.

 

Trwałym dorobkiem konferencji są cztery książki opublikowane w Wydawnictwie UMK, zwierające ponad 250 opracowań naukowych pod redakcją: prof. Danuty Dziawgo (Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego), prof. Leszka Dziawgo (Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości), prof. Jana Głuchowskiego (Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów publicznych), prof. Bożeny Kołosowskiej (Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń). Ponadto pod redakcją prof. Danuty Dziawgo powstała Złota Księga Nauki Finansów Polskich, do której akces zgłosiło blisko 70 samodzielnych pracowników nauki z dziedziny finansów, ze wszystkich ośrodków naukowych Polski. Księga ta została wręczona na konferencji, wzbogacając oprawę konferencji.