PLEN

Stowarzyszenie Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju

ul. Gagarina 13a
87-100 Toruń

 

Celem Stowarzyszenia Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju jest integracja środowisk nauki i praktyki związanych z finansami i rachunkowością w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju.

 

Działania statutowe obejmują:

a)   organizację seminariów, sympozjów, konferencji i kongresów,
b)   prowadzenie działalności wydawniczej i dziennikarskiej,
c)   promowanie idei zrównoważonego rozwoju,
d)   przygotowywanie ekspertyz i badań naukowych,
e)   współpraca z jednostkami lokalnych i rządowych,
f)   organizowanie konkursów naukowych i nagradzanie zwycięzców,
g)   wspieranie rozwoju naukowego członków Stowarzyszenia,
h)   prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.

Kontakt:

kfinanse@umk.pl

 

Statut
Deklaracja
członkowska