PLEN

Układ informacji przedstawianych w ustnej prezentacji:

1. Uzasadnienie podjęcia tematu
2. Cele pracy i hipoteza(y) badawcze
3. Metody badawcze
4. Źródła informacji
5. Układ pracy – krótki opis
6. Wnioski